Współczesne nauczanie języków obcych w szkołach opiera się przede wszystkim na przekazywaniu reguł gramatycznych. Mogłoby się wydawać, że dobra znajomość gramatyki oraz umiejętność poprawnego formułowania zdań są wystarczające, by sprawnie komunikować się z obcokrajowcami. Jednak wszystkie języki obce posiadają swój wyjątkowy akcent i fonetykę.Tymczasem z jakiegoś powodu w polskiej edukacji niemal całkowicie pomija się naukę akcentu. Niestety, bez poprawnej znajomości fonetyki danego języka, nawet najbardziej poprawnie sformułowane przez nas zdania będą kompletnie niezrozumiałe dla obcokrajowca.

Nie oszukujmy się, sucha wiedza z zakresu fonetyki i budowy głoskowej języka nie wystarczy. Potrzebne jest nieustanne ćwiczenie, mówienie i słuchanie materiałów obcojęzycznych. Dopiero, gdy poznamy melodię i akcent, będziemy potrafili formułować w pełni poprawne i zrozumiałe komunikaty. Istnieje wiele sposobów nauki obcego akcentu. Jednym z nich są rozmaite podręczniki i osobne kursy, które składają się z materiału książkowego i dołączonej do niego płyty. Dzięki temu w zaciszu domowym możemy swobodnie czytać w języku obcym, naśladując sposób, w jaki robi to lektor. Coraz bardziej zresztą popularne stają się kursy w szkołach językowych, które oferują zajęcia z native speakerami. Polegają one tylko i wyłącznie na konwersacji, która jest skupiona nie tyle na poprawności gramatycznej, co na właściwym sposobie wymowy.

Niezależnie jednak od kursu, na jaki uczęszczamy, powinniśmy we własnym zakresie osłuchiwać się z melodią obcego języka. Pomocne są w tym audycje i filmy obcojęzyczne.