Finanse to niezwykle istotna kwestia z punktu widzenia każdego państwa. Nic więc dziwnego, że w wielu z nich od dawna funkcjonują ministerstwa, które mają za zadanie zajmować się zagadnieniami finansowymi. Polska także jest takim krajem, w którym funkcjonuje takie ministerstwo. Stan finansów państwa ma kluczowe znaczenie na to, w jakim stanie jest gospodarka, jak kraj postrzegany jest przez inwestorów zagranicznych. Należy pamiętać, że to właśnie biznes buduje gospodarkę oraz dobrobyt. Daje on miejsca pracy przekładające się na spokojne nastroje społeczne. Ekonomia jest nauką, która bada te wszystkie zależności, ekonomiści dzięki swoim umiejętnościom oraz praktycznej wiedzy starają się przeciwdziałać wszystkim negatywnym tendencjom. Ich analizy są często brane pod uwagę przez polityków przy tworzeniu na przykład prawa gospodarczego.