Samodzielna nauka języka powinna rozpocząć się od gromadzenia materiałów. Jest mnóstwo stron internetowych udostępniających zupełnie za darmo ciekawe opracowania. Początkująca osoba powinna wpierw zaopatrzyć się w lekcje mp3. Trzeba poznać podstawowe słownictwo i odmianę prostych czasowników. Praktycznie zawsze zaczyna się od odmiany czasownika "jestem" razem z podmiotami. Te proste czytanki powinny towarzyszyć początkującemu uczniowi praktycznie o każdej porze dnia i do późnej nocy. Osłuchanie się z językiem jest bardzo pomocne i przygotowuje do samodzielnego czytania anglojęzycznych tekstów. Jeśli ktoś nie chodzi na kursy językowe to za pośrednictwem słuchowisk jest w stanie nauczyć się wymawiać konkretne połączenia literek. Na przykład: "oo" czyta się jak "u" w języku polskim. Jest wiele takich niespodzianek i to od ich nauczenia powinna rozpocząć się przygoda z angielskim. W dalszej kolejności należy zająć się słownictwem. Warto wyszukać w internecie tysiąc podstawowych wyrazów i od nich rozpocząć naukę. Dobrą metodą uczenia się słówek są fiszki. Pilny uczeń sam decyduje, które wyrazy są mu już dobrze znane a które wymagają codziennej powtórki. Znacznie szybciej nauka przynosi efekty gdy jest prowadzona w formie zabawy. A fiszki potrafią dostarczyć sporo rozrywki. Te emocje, czy uda się zgadnąć znaczenie danego wyrazu. Wszystko pozytywnie wpływa na naukę. Po opanowaniu tysiąca i więcej wyrazów nadchodzi czas na gramatykę. Wpierw należy opanować budowę zdań prostych oznajmujących i pytających. Zaprzeczenia i zdania złożone są kolejnym krokiem. Po opanowaniu tego materiału nadchodzi czas na zdania w różnych czasach. Odmiana czasowników nieregularnych jest w tym przypadku niezbędna ale należy jej się uczyć na pamięć dopiero po opanowaniu reguł czasowników regularnych. Widać zatem, że ucząc się języka obcego należy zachować pewien porządek. Trzeba umiejętnie podzielić materiał i sukcesywnie go przyswajać. Częste powtórki są jak najbardziej wskazane. Warto co jakiś czas badać swoją wiedzę wykonując różne testy i sprawdziany. Kursanci na seminariach językowych nie muszą się o to obawiać, ponieważ ich nauczyciele robią częste kartkówki. To doskonała motywacja do nauki.