Skutecznej realizacji celów socjoterapeutycznych służą określone techniki, sposoby, sposoby pracy bądź szeroko opisywane metody, które w znaczącej liczbie sytuacji wykorzystywane są tylko fragmentarycznie w zależności od potrzeb.

Terapia przez ruch
Ruch w życiu dziecka odgrywa ogromną rolę, jest konieczny dla prawidłowego rozwoju. Dlatego również dla dzieci w każdym wieku, obserwuje się duże zapotrzebowanie na niego. Tę naturalną tendencję można wykorzystać w celach terapeutycznych. Interesującą metodą wykorzystywania ruchu jest metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Obejmuje ona następujące grupy ćwiczeń:
prowadzące do poznania swojego ciała
pozwalające zdobyć zapewnienie siebie i poczucie bezpieczeństwa
ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
twórcze

Muzykoterapia
Niezwykle cenna jest muzykoterapia. Funkcja muzyki polega na podniesieniu nastroju, aktywizacji, pobudzeniu, z drugiej zaś strony na odprężeniu, uspokojeniu, złagodzeniu napięcia. W pracy z dziećmi stosuje się muzykoterapię bierną, polegającą na słuchaniu muzyki , a ponadto muzykoterapię czynną, polegającą na projektowaniu form muzycznych za pomocą ogólnie dostępnych przedmiotów wykonanych z różnorakich materiałów.