W procesie edukacji coraz bardziej popularne staje się nauczanie online, które umożliwia prawie każdemu kształcenie w wielu dziedzinach. Dzięki temu rozwiązaniu mamy bezpośredni dostęp do  różnego typu szkoleń, kursów, warsztatów, nawet studiów. Dzięki sieci jesteśmy w stanie uczyć się w domu, bez straty czasu na dojazdy i nie narażając się na dodatkowe koszty. Wiele osób dorosłych korzysta z tego typu wiedzy przekazywanej przez Internet. Dorośli, którzy są rodzicami, mają ograniczony czas, wiele obowiązków, kształcenie schodzi na dalszy plan. Nie każdego również stać na kolejne studia czy wieczne dojeżdżanie na uczelnie. Kształcenie online jest wygodnym rozwiązaniem dla młodzieży, pracujących dorosłych i osób starszych. Wiele uczelni obecnie oferuje taki tok kształcenia, gdzie tylko sesja egzaminacyjna ma formę zjazdów w siedzibie uczelni. Internet stanowi  wspaniałe źródło informacji, kształcenia i dzielenia się doświadczeniami. Wiedza jest tu w zasięgu ręki. Obecnie prawie wszyscy korzystają z zasobów Internetu.  Nauczyciele  tworzą  portale edukacyjne, gdzie wymieniają się własnymi doświadczeniami, prezentują swoje osiągnięcia, wzajemnie sobie doradzają. Języki obce również nauczane są za pomocą kursów internetowych. Sieć umożliwia nam ciągły kontakt z osobistym nauczycielem,  który udziela wskazówek, ocenia prace i nasze umiejętności. Oczywiście z Internetem wiążą się również wady. Musimy zachować ostrożność w przekazywaniu danych o nas samych, możemy bowiem natrafić na oszustów, którzy skrywają swoją tożsamość.