Internet jest modny. W edukacji również zajmuje znaczące miejsce. W domach uczniowie coraz częściej wykonują zadania na komputerze, poszukują w sieci różnych informacji. W szkole coraz częściej uczniowie na lekcji pracują na komputerach, oprócz tradycyjnych sal komputerowych, znajdują się sale przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne i laptopy oraz dostęp do Internetu. Nauczyciele starają się, by nauczanie było wzbogacone filmami edukacyjnymi czy  prezentacjami multimedialnymi. W nauczaniu coraz większą rolę odgrywa Internet. Popularne staje się kształcenie online. Powstaje coraz więcej szkół bazujących na tym sposobie przekazywania wiedzy. Dla odbiorcy jest to wygodny sposób nauki. Wiedza jest dostępna za pomocą komputera, wszelkie pomoce dydaktyczne, informacje przesyłane są do ucznia. Edukacja na odległość staje się bardzo ciekawą perspektywą. E-learning to technika przekazywania wiedzy za pomocą wszelkich możliwych mediów elektronicznych, dotyczy to właśnie Internetu, przekazów satelitarnych, telewizji interaktywnej. Języki obce w tej formie edukacji również nie stanowią problemu. W taki sposób wiele osób uczy się języków, słownictwa, poprawnej wymowy. Może liczyć na pomoc ze strony nauczyciela danej placówki, w której rozpoczął proces kształcenia. Szkolenia e-learningowe są bardzo efektywnym sposobem kształcenia pracowników, podnoszone są ich kwalifikacje oraz kompetencje a zarazem oszczędza się czas i koszty np. dojazdu. Wiele osób chce rozwijać swoje pasje i zainteresowania a nie ma na to zbyt wiele czasu, dlatego taki sposób kształceni jest bardzo wygodny. Uczymy się, gdy mamy czas.