Logika to pojęcie, które bardzo często stosujemy w potocznym ujęciu, traktując ją jako sposób rozumowania - stąd między innymi kobieca logika, męska logika, dziecięca logika. Logika to nauka zajmująca się jasnym i precyzyjnym formułowaniem sądów, zasadami właściwego prowadzenia oku rozumowania, przedstawiania dowodów i argumentacji. Logikę obecnie bardzo często odnosimy przede wszystkim do świata matematyki czy informatyki, zapominając tymczasem, że jej początki wiązały się z inną dyscyplina naukową. Bowiem poza retoryką logika stanowiła podstawowy dział filozofii. Logika w ujęciu filozoficznym jest dyscypliną normatywną. Jej przedmiotem badań jest analiza źródła poznania przy uwzględnieniu czynności poznawczych związanych z tym procesem. Analizuje ona przede wszystkim prawa, jakimi rządzi się wnioskowanie, ale także w szerszym ujęciu po prostu właściwie poprowadzone rozumowanie. Zgodnie z tym, że jest ona dyscypliną normatywną nie tylko analizuje ona, jak te  procesy rozumowania przebiegają, ale też wysuwa konkretne normy, dotyczące tego, jak to rozumowanie powinno właściwie przebiegać. Logika w swym klasycznym ujęciu bardzo często nazywana jest mianem logiki elementarnej. W tym ujęciu opiera się ona przede wszystkim na rachunku zdań oraz na rachunku kwantyfikatorów. W logice rację bytu mają tylko zadania logiczne czyli innymi słowy takie zdania oznajmujące, którym można przypisać prawdę lub fałsz. Przeniesienie się logiki do matematyki to przełom XIX/XX wieku. To czas formalnych teorii matematycznych, modeli i dowodów. To logice matematycznej matematyka zawdzięcza między innymi twierdzenie o niezupełności czy formalizację matematyki. Logika okazała się także niezwykle pomocna w informatyce. Jej rola bynajmniej nie ograniczyła się tylko i wyłącznie do informatyki teoretycznej, ale też w dużym stopniu przyczyniła się do rozwoju technologii komputerowej.