Każde przedsiębiorstwo działa, rozwija się i planuje dzięki środkom, jakimi na co dzień obraca. Gromadzenie, rozporządzanie a także wydawanie środków pieniężnych określane jest jako finanse. Pojęcie to ekonomia zna i stosuje powszechnie umieszczając je w przestrzeni gospodarki towarowo – przestrzennej. A jak kształtuje się ono na poziomie firmy?

Prowadząc własny biznes, każdy przedsiębiorca praktycznie co dzień musi podejmować decyzje odnośnie finansów firmy. Z pewnością nie są to łatwe decyzje a ich podejmowanie powinno zawsze opierać się przynajmniej na dokładnej analizie finansowej. Do analizy tej przydatne mogą okazać się pewne narzędzia. Ale te już sam przedsiębiorca musi znać. A jeżeli sam nie jest w stanie prowadzić analizy, dobrze, jeśli ma kogoś w firmie, komu może to zlecić bez obaw, że będzie on działać na niekorzyść firmy. Kogoś kompetentnego.

Mówiąc o zarządzaniu finansami w firmie, warto zwrócić uwagę na fakt, że decyzje dzielą się na krótkoterminowe oraz długoterminowe. Do pierwszych zalicza się między innymi opłacanie należności w stosunku do pracowników. Do długoterminowych zalicza się natomiast wszelkiego rodzaju inwestycje. I to szczególnie one wymagają dogłębnych analiz. Dlaczego? Ponieważ złe zarządzanie finansami może prowadzić do strat. A przecież to nie o straty, ale o maksymalizację dochodów chodzi. Warto więc poświęcić finansom odpowiednią uwagę i w odpowiednim aspekcie.