Każdy biznes, musi się sam finansować. Nie chodzi tu wyłącznie o to, by zyski przedsiębiorcy były jak najwyższe. Owszem, jest to ważne, ale trzeba pamiętać że poszczególne wpływy muszą przychodzić odpowiednio często. Dlaczego? Każdy przedsiębiorca, oprócz przychodów musi ponosić również koszty. Co więcej, wydatki ponosimy dosyć często. Jednego dnia kupujemy samochód, innego dnia inwestujemy w wystrój biura... Dlatego też stały dopływ gotówki jest tu tak bardzo istotny. Dochodzimy więc do tego, czym jest płynność finansowa. Jest to po prostu zdolność, do zapłaty w odpowiednim czasie swoich zobowiązań, bez konieczności zaciągania w tym celu pożyczki czy kredytu. Jeśli więc chcemy, by nasze finanse były płynne, musimy często otrzymywać różne wpływy (nawet jeśli nie są zbyt duże) by sfinansować częste wydatki. Co więcej, dobrze będzie jeśli będziemy przygotowani na niespodziewane koszty. W tym celu, warto mieć odłożone na naszym rachunku nieco środków na czarną godzinę. Płynność finansowa doczekała się nawet swojego wskaźnika. Ekonomia uczy, że wskaźnik ten powinien być na odpowiednim poziomie. Jeśli jest zbyt duży, możemy mieć problemy ze spłatą bieżących zobowiązań. Jeśli zbyt mały, oznacza to że nie inwestujemy naszych pieniędzy zbyt skutecznie. Podsumowując, jeśli chcemy by nasze finanse były na odpowiednim poziomie, kierujmy się zawsze zdrowym rozsądkiem. W szczególności, przyda się nam umiejętność przewidywania.