Niemieckie Towarzystwo Carla Duisberga jest organizacją wyższej użyteczności publicznej, która zajmuje się międzynarodowym doskonaleniem zawodowym. Jego nazwa pochodzi od nazwiska przedsiębiorcy i chemika Carla Duisberga, który po zakończeniu pierwszej wojny światowej wspierał pobyt setek tysięcy niemieckich studentów w Ameryce dla podniesienia jakości ich przygotowania zawodowego. Działalność przedsiębiorstwa wspiera się na finansowaniu z budżetu państwa oraz przedsiębiorstw niepaństwowych. W organizowanych przez tę organizację programach i treningach biorą udział przedstawiciele różnych zawodów z całego świata.
Towarzystwo Carla Duisberga organizuje praktyki zawodowe dla młodzieży i dorosłych z innych krajów w niemieckich zakładach przemysłowych branży elektrycznej, gastronomicznej, odzieżowej, włókienniczej, ekonomicznej, bankowości, mechanicznej, ochrony środowiska i innych. Praktyka zawodowa poprzedzona jest najpierw rozmową kwalifikacyjną, w trakcie której przedstawiciele towarzystwa sprawdzają stopień znajomości języka niemieckiego na poziomie pozwalającym na samodzielne konwersacje. Praktyki są bardzo dobrze przygotowane pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Rozpoczyna ja seminarium, na którym wykładowcy zapoznają praktykantów z organizacja niemieckiego systemu edukacyjnego. Uczestnicy nauki zawodu otrzymują też materiały dydaktyczne.

Praktyki zawodowe pod auspicjami Towarzystwa Carla Duisberga prowadzone są na terenie całego kraju. Ich zwieńczeniem jest seminarium podsumowujące, którego celem jest ocena odbytego doskonalenia i jego ewaluacja. Jednym z punktów poznawania zawodów jest zapoznanie się ze specyfiką niemieckiego szkolnictwa zawodowego. Miejsca, w których odbywa się nauka zawodu są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia. W koncepcji praktyk kładzie się duży nacisk na obserwację uczniów, którzy odznaczają się dużą samodzielnością i odpowiedzialnością za swoje prace. W celu prowadzenia zajęć instruktażowych wydzielone są specjalne pomieszczenia wyposażone w odpowiednie środki techniczne do prezentacji. W programie praktyk jest też zwiedzanie Niemiec.

Na podst.: Superczyńska E., Praktyki zawodowe za granicą. „Szkoła Zawodowa” 1993 nr 3.