Wiedza jest to zbiór informacji, które pozwalają na zrozumienie otaczającego świata oraz podejmowanie decyzji. Wiedza to także możliwość nabywania umiejętności praktycznych. Zdobyta wiedza teoretyczna pozwala na działanie praktyczne, bez którego prawidłowe funkcjonowanie jest wręcz niemożliwe.
Wiedzę zdobywamy podczas procesu edukacji, czyli tak naprawdę od narodzin. Edukacja formalna, czyli szkolna pozwala nam na zdobywanie wiedzy w usystematyzowany sposób. Informacje (wiedza) przekazywane są w klarowny sposób, a proces ich zdobywania jest przyjemny i niewymagający większego wysiłku. Na początku edukacji najlepszym sposobem na zdobywanie wiedzy jest zabawa. Poprzez zabawę uczymy się podstawowych zagadnień życia codziennego. Dzięki zabawie nawiązujemy znajomości, uczymy się życia w grupie, pomagamy sobie wzajemnie, uczymy się kompromisu, a także uczymy się zachowań (zarówno tych prawidłowych jak i nieprawidłowych). Dalsze etapy edukacji wymagają większego zaangażowania. Proces edukacji wymaga tutaj wykorzystania wiedzy zdobytej we wcześniejszych latach.
Edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, to także poznawanie kultury oraz zachowań. Podczas procesu edukacji zdobywamy wiedzę  z dziedzin nauki (na przykład matematyki, fizyki, biologii, geografii, historii) oraz poznajemy języki obce.
Znajomość języków obcych jest niebywale ważna w dzisiejszych czasach. Ich znajomość pozwala na poznawanie świata oraz poszerza możliwości (w bardzo szerokim znaczeniu). Z językami obcymi mamy do czynienia wszędzie. Coraz częściej znajomość co najmniej jednego języka obcego wymagana jest podczas rekrutacji zawodowej.
Języki obce stały się bardzo ważnym elementem edukacji.