W obecnych czasach ogromne znaczenie odgrywa wykształcenie. Młodzi ludzie odczuwają ogromną presję studiowania. Jeszcze kilkanaście lat temu wyższym wykształceniem legitymowało się niewielu ludzi. Niegdyś osoby z wyższym wykształceniem posiadały ogromny zasób wiedzy oraz umiejętności. Osoby te były pewne swojej wiedzy i w bardzo szybkim czasie znajdowały godną ich wykształcenia pracę na dobrych warunkach. Dzisiaj niestety studiować może prawie każdy. Oczywiście są pewne warunki, jak na przykład zdanie matury na odpowiednim poziomie.
Młodzi ludzie decydują się na edukację w szkole wyższej z myślą o lepszej przyszłości oraz dobrych zarobkach. Kilkuletnia edukacja, która kończy się zdobyciem dyplomu ukończenia szkoły wyższej bardzo często nie pozwala na zdobycie satysfakcjonującej pracy. Dzieję się tak ponieważ pracodawcy kładą nacisk na umiejętności, których najczęściej taka osoba nie  posiada. Zdobyta wiedza to niejednokrotnie za mało.
Absolwenci studiów wyższych posiadają szeroki zasób wiedzy, znają języki obce, są gotowi na zmiany i otwarci na odważne propozycje. Jednak to wszystko za mało.
Jak zostało już wcześniej wspomniane, studiować w dzisiejszych czasach może prawie każdy, również i to ma wpływ na sytuację jaka panuje na rynku pracy. Magistrzy nie znajdują pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami ponieważ rynek jest już przesycony specjalistami w danej dziedzinie.
Wymagania względem przyszłych pracowników są często bardzo wysokie. Pracodawcy bardzo często poszukują pracownika, który będzie idealny. Jego wiedza będzie wszechstronna, a umiejętności na najwyższym poziomie. Absolwent wyższej szkoły potrzebuje praktyki. Studia wyższe co prawda pozwalają na zdobywanie umiejętności praktycznych jednak jest to niewystarczające.