Czymże by były seminaria językowe, kursy, czy inne szkolenia, bez głodnych wiedzy kursantów? Są oni motorem napędowym każdych organizowanych spotkań, a wszelkie ich wymagania są tak wkomponowane w rozkład zajęć, by byli oni jak najbardziej zadowoleni i wynieśli jak najwięcej z każdych zajęć. Ludzi na takie spotkania zgłasza się coraz więcej, a wymagania i oczekiwania są inne dla każdego uczestnika. Sęk w tym, by wszystkich zadowolić, i dać im jak największą możliwość rozwoju. Każdy jeden uczeń jest dla organizatorów tak naprawdę wyzwaniem, ponieważ zależy im na jak największej skuteczności i zasięgu nauczania. Nie chodzi o masowo odbytą lekcję, z której pojedyncze jednostki wyniosą zadowalającą wiedzę, lecz dotarcie do nawet najbardziej opornych na przyswajanie informacji mózgów, by i ich posiadacze weszli w posiadanie potrzebnej i przydatnej wiedzy. Mimo trudności, a właściwie dzięki nim, coraz więcej powstaje kursów i szkoleń by wpasować się idealnie w potrzeby potencjalnego ucznia. Stosowane są najnowsze i najskuteczniejsze metody nauczania, bo to jest kluczem do zadowolenia kursanta. Podczas zajęć jest dostęp do nowoczesnych urządzeń, które poprawiają komfort i jakość nauczania. Jednakże koniec końców, efekty po uczestnictwie w kursie i nauce zależą indywidualnie od ucznia. Nikt nie wtłoczy na siłę do głowy wiedzy komuś, kto uczestniczy w zajęciach jedynie dla samego bycia na nich. Tylko własne zaangażowanie, systematyczność w pracy nad nową umiejętnością oraz czynne uczestnictwo w zajęciach mogą zagwarantować pojawienie się oczekiwanych efektów i progresu. Zadaniem nauczyciela jest więc tak poprowadzić swojego podopiecznego przez szereg spotkań, by wiedzę którą otrzymuje podczas ich trwania będzie traktował jako cenny dar, i utrwali ją na dobre, a przede wszystkim wykorzysta w swoim życiu. Na kursach czy szkoleniach trafiają się zarówno chętni do pracy ludzie, jak i tacy, którzy niepoważnie podchodzą do obowiązków, lecz jedno jest pewne – ciężka praca i systematyczność uwidacznia się w wynikach, a osiągają to tylko Ci, którzy na zajęcia przyszli z chęcią i optymizmem, nie lekkomyślnością i lenistwem.