Coraz więcej ludzi stwierdza, iż praca nauczyciela to wyjątkowo niewdzięczny i trudny zawód a w dodatku mało prestiżowy i nieopłacalny. Mimo tego w Polsce jest mnóstwo nauczycieli, którzy nie przejmują się owymi opiniami, i z całym zaangażowaniem pracują z ludźmi, przekazując im swoją wiedzę, i ciesząc się razem z nimi z sukcesów jakie osiągają. I nie jest istotne w jakiej dziedzinie ten sukces następuje – satysfakcja z wykonanej pracy jest dużo cenniejsza niż ciągłe niezadowolenie ze swojego zawodu. Szczególnie dobrą sytuację mają nauczyciele w szkołach językowych, ponieważ na takich zajęciach w większości spotykają się uczniowie, którzy są ciekawi świata, i z przyjemnością przyswajają wiedzę którą się interesują, co odbiega zupełnie od zasad panujących w zwykłych państwowych szkołach. Praca przebiega wówczas harmonijnie, i z przyjemnością można zaobserwować jak pod okiem nauczyciela rozwijają się te chłonne umysły. Nie zawsze jest łatwo– jak zawsze w każdym zawodzie, zdarzają się sytuacje w których nie wszystko idzie po myśli nauczyciela, przykładowo złe samopoczucie czy zwyczajnie gorszy dzień, zarówno po jego stronie jak i uczniów, jednak im dłużej nauczyciel pracuje w zawodzie, tym większym profesjonalizmem i wprawą wykazuje się w takich sytuacjach. Warto również wspomnieć o tym, jak twórcza może okazać się praca z uczniami dla samego nauczającego. Bezpośredni kontakt z ludźmi w każdym wieku, którzy pragną zdobywać wiedzę, i w tymże celu spotykają się na danych zajęciach, jest z pewnością bardzo inspirujący i dodający kreatywności, nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli. Motywowanie się nawzajem to chyba największa korzyść tego zawodu. Mówiąc o pozytywnych stronach bycia nauczycielem, nie sposób wspomnieć choćby krótko o wychowawcach i uczących w specjalnych ośrodkach dla trudnej młodzieży, którzy wymagają szczególnej uwagi i wsparcia, co automatycznie wiąże się z większym poświęceniem ze strony nauczyciela. Tym bardziej cieszy sukces podopiecznego, gdy mimo wielkich trudności w nauce oraz przyswajaniu informacji, osiąga on w końcu punkt docelowy w swojej edukacji. Podsumowując, zawód pracownika szkoły nigdy nie należał do najwyżej cenionych i pożądanych, jednak trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, iż odgrywa on istotną rolę w życiu każdego ucznia.