Plany strategiczne wytyczają zasadnicze kierunki działania i określają ogólne cele organizacji, są one opracowywane przez menedżerów najwyższego szczebla. W ramach planów strategicznych wyróżniamy plany:

  • globalne – dotyczą działalności całej firmy,

  • zakładowe (wydziałowe),

  • dziedzinowe czyli taktyczne (na przykład plan inwestycyjny, marketingowy)

Plany taktyczne – konkretyzują cele i kierunki działania ujęte w planach strategicznych, aktualizując je i dostosowując do warunków panujących w bliższym i dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa

Plany operacyjne zawierają szczegółowe ustalenia dotyczące wykonania lub wdrożenia planów strategicznych w codziennych działaniach operacyjnych.