Aby plany marketingowe były skutecznie wdrażane musi zostać stworzona odpowiednia struktura organizacyjna. Ułatwia ona znacznie działania związane z marketingiem, który obejmuje szeroki zakres czynności związanych z badaniami, rozpoznawaniem możliwości rynkowych przedsiębiorstwa, kształtowaniem strategii produktu, promocji, polityki cenowej i dystrybucji. Najczęściej spotykanym w praktyce podejściem jest tworzenie działu lub pionu marketingowego, odpowiedzialnego za koordynację całej działalności marketingowej w przedsiębiorstwie. Struktura organizacyjna typowej firmy produkcyjnej z działem marketingu.

Kształtowanie struktury organizacyjnej służb marketingowych jest zatem swego rodzaju procesem optymalizacyjnym, zmierzającym do poszukiwania racjonalnego kompromisu pomiędzy dążeniem do wysokiego profesjonalizmu wykonywania poszczególnych czynność, a koniecznością zapewnienia skuteczności działań przez właściwe ich uzgodnienie.

Głównym czynnikiem decydującym o możliwościach wyodrębniania w strukturze przedsiębiorstwa wyspecjalizowanych służb marketingowych jest jego wielkość. W małej firmie, która nie może sobie pozwolić na zatrudnianie zbyt wielu ludzi, najważniejsze funkcje marketingowe bezpośrednio obciążają osobę kierującą firmą. W wielkich przedsiębiorstwach istnieje potrzeba i możliwości tworzenia rozbudowanych marketingowych podsystemów organizacyjnych, kierowanych z reguły przez jedną z osób wchodzących w skład najwyższego kierownictwa