Zasada ścisłości, która określa wzajemne powiązania planów i sprowadza się do odpowiedniego formułowania planów podrzędnych w taki sposób, aby ich założenia były zgodne z założeniami planu nadrzędnego (strategicznego).
Ponieważ rezultatem planowania jest system planów, jest więc konieczne, by zachodziła między nimi zgodność co do kierunków oraz sposobów. Brak spójności w systemie planów prowadzi do niekonsekwencji w działaniu instytucji, a także opóźnień wynikających z konieczności dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji planów